Voor wie?

Je kunt bij ons terecht met allerlei klachten, waaronder op het gebied van:

  • Angst en paniek

  • Somberheid en depressie

  • Overspannenheid, burnout

  • Verlies verwerking

  • Problemen rondom eten

  • Identiteit en zelfbeeld

  • Levensfase

  • Werk en studie

  • Relatieproblemen

 

Je kunt bij ons niet terecht indien er sprake is van:

Ernstige verslaving, suicidaliteit, klachten die een medicamenteuze behandeling vragen, psychotische klachten, of als er buiten de sessies behoefte is aan regelmatig contact vanwege crisissituaties.

Als blijkt dat toch sprake is van (een van) bovenstaande situaties, dan zullen wij je doorverwijzen naar meer passende hulp.